OuterSpaces

Niezwykłe Informacje

Ciekawostki Nieruchomości Technika

Jak uzyskać projekt przyłącza energetycznego?

Reklama: geograf-geodezja.pl

Aby połączyć sieć wewnętrzną w nowo wybudowanym domu z siecią energetyczną należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do najbliższego zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia domu do sieci. Wniosek ten powinien zawierać określenie przewidywanego zapotrzebowania mocy, orientacyjne roczne zużycie energii oraz spodziewany termin rozpoczęcia jej poboru.

Należy również pamiętać, aby do wniosku dołączyć dokument potwierdzający własność działki, na której usytuowany jest dom, plan zabudowy na mapie bądź szkic określający położenie budynku względem istniejących sieci elektroenergetycznych oraz względem sąsiednich budynków. Po złożeniu wniosku i odpowiedniej dokumentacji decyzja powinna być wydana bezpłatnie w terminie 14 dni. Powinna ona zawierać informacje dotyczące sposobu w jakim będzie pobierana energia (sieć kablowa lub napowietrzna).

Oprócz tego warunki powinny określać miejsce przyłączenia do sieci elektrycznej, miejsce zainstalowania licznika i miejsce zabezpieczenia głównego. Powinieneś otrzymać także wymagane uzgodnienia z rejonowym zakładem energetycznym. Wraz z powyższymi warunkami otrzymasz projekt umowy o przyłącze. Budowa przyłącza może odbyć się w jednym z trzech trybów, natomiast zwykle wykonanie dokumentacji projektowej, a także uzgodnienie trasy przyłącza, tak aby uniknąć ewentualnych kolizji, i tak jest wymagane w warunkach przyłączenia do sieci wydanych przez zakład energetyczny. Do wspomnianych trybów budowy przyłącza należy wykonanie jej na podstawie pozwolenia na budowę.

W przypadku domów jednorodzinnych projekt przyłącza energetycznego może być bowiem częścią projektu całego budynku. Kolejny sposób to budowa przyłącza na podstawie zgłoszenia. W tym przypadku wymagana jest identyczna dokumentacja jak w trybie pierwszym. Ostatnią z możliwości jest budowa bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Jednak wówczas należy dostosować się do technicznych warunków przyłączenia i dodatkowo należy zadbać o naniesienie przyłącza na mapy i o odpowiednie zgłoszenie do wydziału geodezji i kartografii.