OuterSpaces

Niezwykłe Informacje

Technika

Zmiany klimatyczne skłaniają do poszukiwania energii odnawialnej

Ochrona środowiska niejedno ma oblicze… Po latach bezproduktywnych deklaracji i międzynarodowych porozumień dostrzeżono w końcu potrzebę podjęcia konkretnych działań mających na celu ratowanie natury, mocno nadszarpniętej szkodliwą działalnością człowieka. Postępujące zmiany klimatyczne skłoniły ludzkość nie tylko do poszukiwania źródeł energii odnawialnej, ale także rozwiązań pozwalających na jak najlepsze wykorzystanie tej już pozyskanej. Jedną z ważnych metod pozwalających na weryfikowanie przyjętych rozwiązań jest m.in. charakterystyka energetyczna kujawsko-pomorskie, co dla wielu będzie pewnie sporym zaskoczeniem, jest jednym z lokalnych liderów jeżeli chodzi o wprowadzanie innowacji związanych z budownictwem pasywnym. Liczba budynków wykonywanych zgodnie z wytycznymi tego zupełnie nowego trendu w największych miastach województwa, takich jak Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, czy Włocławek systematycznie rośnie, plasując się zdecydowanie powyżej krajowej średniej. Biorąc pod uwagę plany wprowadzenia w ciągu najbliższych lat obowiązku wznoszenia nowych obiektów zgodnie z jej wytycznymi mają one szansę ostatecznie zakończyć erę klasycznego budownictwa.